COVID-19 statistika

Atnaujinta: 2020-08-07 17:48:20.

Suminiai atvejai

Sudėti dieniniai susirgimų atvejai, dieniniai pasveikusiųjų ir dieniniai mirusiųjų atvejai. Neatsižvelgiama į 2020-04-28 paskelbtą SAM korekciją.

Nauji atvejai

Dieniniai susirgimų atvejai, dieniniai pasveikusiųjų ir dieniniai mirusiųjų atvejai. Neatsižvelgiama į 2020-04-28 paskelbtą SAM korekciją, nes nebuvo paskelbta koreguota istorinė eilutė.

Testų skaičius

Kas dieną atliktų testų suma. SAM kiekvieną dieną praneša suminį testų skaičių ir tą dieną atliktų testų skaičių. Sumuojant pastarąjį per visas dienas jis turėtų sutapti su skelbiamu testų skaičiumi. Taip ne visados įvykdavo, todėl čia skelbiamas tik suminis testų skaičius.

Per dieną atliktų testų skaičius

Nuo balandžio 1 d. pradėjus skelbti laboratorijų testų skaičius, dieninis skaičių testas imamas iš šių duomenų.

Atvejų skaičius tenkantis 100 testų

Pateikiama istorinė eilutė

Pateikiama eilutė nuo 2020-04-01

Profilaktiniai testai

SAM vieną kartą paskelbė duomenis kiek testuojama profilaktiškai. Šitie duomenys nėra atnaujinami.

Profilaktiniai testai daromi padidintos rizikos darbuotojams. Norint analizuoti naujus susirgimus ir epidemijos plitimą, juos reikėtų išimti iš bendros statistikos.

Laboratorijų duomenys

Laboratorijos pajėgumas tai istorinis laboratorijoje darytų testų maksimumas. Grafike vaizduojamas kiek kurią dieną laboratorijos išnaudoja savo pajėgumus procentais.

Visų laboratorijų pajėgumai yra kiekvienos laboratorijos pajėgumų suma. Grafike vaizduojama kiek visos laboratorijos kartu išnaudoja savo pajėgumus procentais.

Epideminė kreivė

Epideminė kreivė paskelbta SAM. Pateiktas tik grafikas. Iš jo duomenys buvo išskaičiuoti darant lyginamąją grafiko analizę. Mažiausias stulpelis buvo laikomas vienas atvejis, buvo laikoma, kad dieną užfiksuotų atvejų skaičius yra tiek kiek atitinkamame stulpelyje telpa mažiausių stulpelių.

Juoda spalva atidėta kada susirgta, raudona kada buvo patvirtintas teigiamas testas.