Epidemijos bangų modelis

Modelis paremtas šituo straipsniu. Modeliuojamas užsikrėtusių per dieną skaičius. Laikoma kad yra dvi epidemijos bangos.

Atnaujinta: 2020-07-02

Duomenys modeliavimui

Prognozės

Sugeneruoti trys modeliai, numetant po vieną dieną nuo visos imties. Kiekvienam modeliui suskaičiuota 10 dienų prognozė.

Juoda spalva SAM skelbti užsikrėtusių per dieną skaičiai.

Dieniniai atvejai

Viso atvejų

Prognozių lentelės

Dieniniai atvejai

Viso atvejų

Modelių koeficentai

Įprasta logistinė kreivė (eksponentinis augimas epidemijos pradžioje) atitinkamas \(p = 1\). \(K\) yra vienos epidemijos bangos suminis atvejų skaičius. \(Ct\) yra slenkstis atvejų kai prasideda antra banga. Antros epidemijos bangos suminis atvejų skaičius yra \(Ke^{-q}\)

Visų prognozių palyginimas