Apibendrintas logistinio augimo modelis

Modelis paremtas šituo straipsniu. Modeliuojamas užsikrėtusių per dieną skaičius.

Atnaujinta: 2020-07-16.

Duomenys modeliavimui

Prognozės

Sugeneruoti trys modeliai, numetant po vieną dieną nuo visos imties. Kiekvienam modeliui suskaičiuota 10 dienų prognozė.

Juoda spalva SAM skelbti užsikrėtusių per dieną skaičiai.

Dieniniai atvejai

Viso atvejų

Prognozių lentelės

Dieniniai atvejai

Viso atvejų

Modelių koeficentai

Eksponentinis augimas yra \(p = 1\). \(K\) yra suminis visų atvejų skaičius.

Visų prognozių palyginimas