Apibendrintas augimo modelis

Modelis paremtas šituo straipsniu. Modeliuojamas užsikrėtusių per dieną skaičius.

Atnaujinta: 2020-07-16.

Duomenys modeliavimui

Prognozių grafikai

Sugeneruoti keturi modeliai, numetant po vieną dieną nuo visos imties. Kiekvienam modeliui suskaičiuota 10 dienų prognozė.

Dieniniai atvejai

Juoda spalva SAM skelbti užsikrėtusių per dieną skaičiai.

Viso atvejų

Prognozių lentelė.

Viso atvejų

Modelių koeficentai.

Eksponentinis augimas yra \(p = 1\).