Efektyvus R

Atnaujinta: 2020-08-07 17:45:41.

Duomenys modeliavimui

Savaitinis R įvertis.

\(R < 1\) reiškia kad epidemija perėjo į kritimą. Daryta pagal šitą straipsnį su R paketu EpiEstim. Daryta pagal pavyzdį iš šio blogo.

\(x\)-ašyje yra dienos nuo epidemijos pradžios. Epidemijos pradžia pasirinkta 2020-03-11, tai pirma diena.

Ta pati informacija lentelėje

Serijiniai intervalai (intervalai tarp užsikrėtimų)